Kąt alfa jest ostry i cos alfa=5/13. Wtedy

Kąt \(α\) jest ostry i \(cosα=\frac{5}{13}\). Wtedy:

\(sinα=\frac{12}{13}\) oraz \(tgα=\frac{12}{5}\)
\(sinα=\frac{12}{13}\) oraz \(tgα=\frac{5}{12}\)
\(sinα=\frac{12}{5}\) oraz \(tgα=\frac{12}{13}\)
\(sinα=\frac{5}{12}\) oraz \(tgα=\frac{12}{13}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości \(sinα\).

Wartość sinusa obliczymy korzystając z tzw. „jedynki trygonometrycznej”.
$$sin^2α+cos^2α=1 \\
sin^2α+\left(\frac{5}{13}\right)^2=1 \\
sin^2α+\frac{25}{169}=1 \\
sin^2α=1-\frac{25}{169} \\
sin^2α=\frac{144}{169} \\
sinα=\sqrt{\frac{144}{169}} \\
sinα=\frac{12}{13} \quad\lor\quad sinα=-\frac{12}{13}$$

Wartość ujemną sinusa odrzucamy, bo w treści zadania mamy informację o tym, że jest to kąt ostry, a dla kątów ostrych sinus jest dodatni. W związku z tym \(sinα=\frac{12}{13}\).

Krok 2. Obliczenie wartości \(tgα\).

Znamy już \(sinα\) oraz \(cosα\) bez problemu obliczymy wartość \(tgα\), korzystając z zależności \(tgα=\frac{sinα}{cosα}\).
$$tgα=\frac{\frac{12}{13}}{\frac{5}{13}} \\
tgα=\frac{12}{13}:\frac{5}{13} \\
tgα=\frac{12}{13}\cdot\frac{13}{5} \\
tgα=\frac{12}{5}$$

Odpowiedź:

A. \(sinα=\frac{12}{13}\) oraz \(tgα=\frac{12}{5}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments