Wartość wyrażenia log2 20-log2 5 jest równa

Wartość wyrażenia \(\log_{2}20-\log_{2}5\) jest równa:

\(\log_{2}15\)
\(2\)
\(4\)
\(\log_{2}25\)
Rozwiązanie:

Skorzystamy tutaj ze wzoru na różnicę logarytmów:
$$\log_{a}b-\log_{a}c=\log_{a}\frac{b}{c} \\
\log_{2}20-\log_{2}5=\log_{2}\frac{20}{5}=\log_{2}4=2$$

Odpowiedź:

B. \(2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments