Miary kątów pewnego czworokąta pozostają w stosunku 4:3:3:2. Wynika stąd, że najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę

Miary kątów pewnego czworokąta pozostają w stosunku \(4:3:3:2\). Wynika stąd, że najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę:

Rozwiązanie

Skoro kąty w czworokącie mają stosunek miar równy \(4:3:3:2\) to możemy zapisać, że miary tych kątów są równe:
\(4x,3x,3x,2x\). Suma miar kątów w czworokącie jest równa zawsze \(360°\), zatem:
$$4x+3x+3x+2x=360° \\
12x=360° \\
x=30°$$

Najmniejszy kąt ma miarę \(2x\), czyli \(2\cdot30°=60°\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments