Funkcja f jest określona wzorem f(x)=8x-7/2x^2+1 dla każdej liczby rzeczywistej x

Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=\frac{8x-7}{2x^2+1}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Wartość funkcji \(f\) dla argumentu \(1\) jest równa:

Rozwiązanie

Chcemy sprawdzić jaka jest wartość tej funkcji dla argumentu \(x=1\), zatem musimy podstawić właśnie \(x=1\) do wzoru tej funkcji:
$$f(1)=\frac{8\cdot1-7}{2\cdot1^2+1} \\
f(1)=\frac{8-7}{2+1} \\
f(1)=\frac{1}{3}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments