Dany jest kwadrat ABCD. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Punkty K i M są środkami odcinków

Dany jest kwadrat \(ABCD\). Przekątne \(AC\) i \(BD\) przecinają się w punkcie \(E\). Punkty \(K\) i \(M\) są środkami odcinków – odpowiednio – \(AE\) i \(EC\). Punkty \(L\) i \(N\) leżą na przekątnej \(BD\) tak, że \(|BL|=\frac{1}{3}|BE|\) i \(|DN|=\frac{1}{3}|DE|\) (zobacz rysunek). Wykaż, że stosunek pola czworokąta \(KLMN\) do pola kwadratu \(ABCD\) jest równy \(1:3\).

dany jest kwadrat ABCD przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E

Rozwiązanie:
Krok 1. Wypisanie danych z treści zadania.

Generalnie naszym zadaniem jest porównanie pola powstałego rombu do pola dużego kwadratu. Do wyznaczenia pola rombu przydadzą nam się długości jego przekątnych. Jeżeli przyjęlibyśmy, że \(|AC|\) (czyli przekątna kwadratu) ma długość \(d\), to zgodnie z treścią zadania:
$$|KM|=\frac{1}{2}d \\
|LN|=\frac{2}{3}d$$

Krok 2. Obliczenie pola rombu i kwadratu.

Zarówno pole rombu jak i kwadratu możemy wyliczyć mnożąc przez siebie długości przekątnych i dzieląc wynik na \(2\).
Pole rombu:
$$P_{r}=\frac{1}{2}ef \\
P_{r}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}d\cdot\frac{2}{3}d \\
P_{r}=\frac{1}{6}d^2$$

Pole kwadratu:
$$P_{k}=\frac{1}{2}ef \\
P_{k}=\frac{1}{2}\cdot d\cdot d \\
P_{k}=\frac{1}{2}d^2$$

Krok 3. Porównanie pola rombu i kwadratu.

Musimy sprawdzić jaki jest stosunek między tymi polami, tak więc:
$$\frac{P_{r}}{P_{k}}=\frac{\frac{1}{6}d^2}{\frac{1}{2}d^2}=\frac{1}{3}$$

W ten sposób zadanie zostało udowodnione.

Odpowiedź:

Udowodniono wyznaczając pole rombu i kwadratu.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments