Kwadrat liczby x=2-√3 jest równy

Kwadrat liczby \(x=2-\sqrt{3}\) jest równy:

\(7-4\sqrt{3}\)
\(7+4\sqrt{3}\)
\(1\)
\(7\)
Rozwiązanie:

Zgodnie z treścią zadania musimy podnieść liczbę do kwadratu, zatem wykorzystując wzory skróconego mnożenia otrzymamy:
$$(2-\sqrt{3})^2=2^2-2\cdot2\cdot\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2= \\
=4-4\sqrt{3}+3=7-4\sqrt{3}$$

Odpowiedź:

A. \(7-4\sqrt{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments