Do początkowo pustych wazonów, takich jak przedstawione na rysunkach, jednakowym i równomiernym strumieniem

Do początkowo pustych wazonów, takich jak przedstawione na rysunkach, jednakowym i równomiernym strumieniem wpływała woda.

egzamin ósmoklasistyNa wykresach I-IV przedstawiono schematycznie charakter zależności wysokości poziomu wody w wazonie od czasu jego napełniania. Dopasuj odpowiedni wykres do każdego z wazonów.

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie wykresu dla pierwszego wazonu.
Pierwszy wazon jest zwężony na dole, więc na początku wlewania bardzo szybko podniesie się poziom wody i z czasem będzie on przyrastał coraz wolniej. Taką sytuację mamy na II wykresie.

Krok 2. Ustalenie wykresu dla drugiego wazonu.
W drugim wazonie nie mamy żadnych zwężeń, wysokość poziomu wody będzie więc wzrastać liniowo, czyli dokładnie tak jak jest to na IV wykresie.

Krok 3. Ustalenie wykresu dla trzeciego wazonu.
Tutaj mamy sytuację odwrotną do pierwszego wazonu. Na początku słup wysokości wody będzie bardzo wolno wzrastał, bo na dole naczynie jest najszersze. Z czasem przyrost wysokości poziomu wody będzie coraz większy, zatem prawidłowym wykresem będzie w tym przypadku wykres pierwszy.

Odpowiedź

Pierwszy wazon - II, drugi wazon - IV, trzeci wazon - I.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments