Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 3(x-4)≤5(x-6)+29 jest

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \(3(x-4)\le5(x-6)+29\) jest:

Rozwiązanie

Aby odpowiedzieć na pytanie, musimy rozwiązać podaną nierówność. W trakcie obliczeń musimy pamiętać o tym, że dzieląc lub mnożąc obydwie strony nierówności przez liczbę ujemną, musimy zmienić znak na przeciwny:
$$3x-12\le5x-30+29 \\
3x-12\le5x-1 \\
-2x\le11 \\
x\ge-5\frac{1}{2}$$

Musimy teraz ustalić, jaka jest najmniejsza liczba całkowita większa od \(-5\frac{1}{2}\). Taką liczbą będzie \(-5\) i taka też będzie nasza odpowiedź.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments