Rozwiązaniem równania x-7/x=5, gdzie x≠0, jest liczba należąca do przedziału

Rozwiązaniem równania \(\frac{x-7}{x}=5\), gdzie \(x\neq0\), jest liczba należąca do przedziału:

\((-\infty;-2)\)
\(\langle-2;-1)\)
\(\langle-1;0)\)
\((0;+\infty)\)
Rozwiązanie:

$$\frac{x-7}{x}=5 \\
x-7=5x \\
-7=4x \\
x=-\frac{7}{4} \\
x=-1\frac{3}{4}$$

Otrzymany wynik mieści się jedynie w przedziale z drugiej odpowiedzi.

Odpowiedź:

B. \(\langle-2;-1)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments