W trapezie równoramiennym ABCD podstawy AB i CD mają długości równe odpowiednio a i b

W trapezie równoramiennym \(ABCD\) podstawy \(AB\) i \(CD\) mają długości równe odpowiednio \(a\) i \(b\) (przy czym \(a\gt b\)). Miara kąta ostrego trapezu jest równa \(30°\). Wtedy wysokość tego trapezu jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Sytuacja z treści zadania będzie wyglądać następująco:
matura z matematyki

Krok 2. Obliczenie wysokości trapezu.
Spójrzmy na trójkąt prostokątny, który utworzył nam się na rysunku szkicowym. Bazując na nim możemy skorzystać z funkcji trygonometrycznych i zapisać, że:
$$tg30°=\frac{h}{\frac{a-b}{2}}$$

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy, że \(tg30°=\frac{\sqrt{3}}{3}\), zatem:
$$\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{h}{\frac{a-b}{2}}$$

Mnożąc na krzyż, otrzymamy:
$$3\cdot h=\frac{a-b}{2}\cdot\sqrt{3} \quad\bigg/\cdot\frac{1}{3} \\
h=\frac{a-b}{6}\cdot\sqrt{3}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments