Liczba -2 jest jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f(x)=-1/2x^2+x+c. Oblicz c

Liczba \(-2\) jest jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej \(f(x)=-\frac{1}{2}x^2+x+c\). Oblicz \(c\).

Rozwiązanie

Jeżeli liczba \(-2\) jest jednym z miejsc zerowych funkcji to znaczy, że podstawiając \(x=-2\) musimy otrzymać wartość równą \(0\). W związku z tym:
$$-\frac{1}{2}\cdot(-2)^2+(-2)+c=0 \\
-\frac{1}{2}\cdot4-2+c=0 \\
-2-2+c=0 \\
-4+c=0 \\
c=4$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments