Zależności między funkcjami trygonometrycznymi – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Jedynka trygonometryczna
  • Obliczanie wartości jednej funkcji trygonometrycznej na podstawie wartości innej funkcji
  • Wzory redukcyjne


Zbiór zadań do tej części kursu:

Dodaj komentarz