Wzory skróconego mnożenia – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Wzory skróconego mnożenia
  • Potęgowanie iloczynu oraz ilorazu liczb
  • Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w praktyce


Zbiór zadań do tej części kursu:

Wzory skróconego mnożenia – zadania maturalne

Dodaj komentarz