Wykresy funkcji kwadratowej – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Szkicowanie wykresu paraboli
  • Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej
  • Wyznaczanie współrzędnych wierzchołka paraboli
  • Wyznaczanie miejsca przecięcia się wykresu z osią igreków
  • Odczytywanie informacji z wykresu funkcji kwadratowej
  • Obliczanie największej lub najmniejszej wartości funkcji w danym przedziale


Zbiór zadań do tej części kursu:

Wykresy funkcji kwadratowej – zadania maturalne

Dodaj komentarz