Trygonometria w stereometrii – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Odnajdywanie trójkątów prostokątnych w graniastosłupach
  • Odnajdywanie trójkątów prostokątnych w ostrosłupach
  • Obliczanie poszczególnych długości oraz miar brył z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych


Zbiór zadań do tej części kursu:

Trygonometria w stereometrii – zadania maturalne

1
Dodaj komentarz

Daria

Dobrze się Ciebie słucha. Dziękuje za filmik!