Symetria w układzie współrzędnych – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Symetria względem osi iksów, igreków i początku układu współrzędnych
  • Symetria punktu, prostej i figury


Zbiór zadań do tej części kursu:

Dodaj komentarz