Punkty, odcinki i proste – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Długość odcinka w układzie współrzędnych
  • Środek odcinka
  • Punkt przecięcia się prostych
  • Symetralna odcinka


Zbiór zadań do tej części kursu:

Punkty, odcinki i proste – zadania maturalne

Dodaj komentarz