Odczytywanie informacji z wykresów funkcji – zadania maturalne

Odczytywanie informacji z wykresów funkcji - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f(x)\).

matura z matematykiKtóre równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

Zadanie 2. (1pkt) Poniżej przedstawiono wykres funkcji \(f\). Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest:matura z matematyki

Zadanie 3. (1pkt) Poniżej przedstawiono wykres funkcji \(f\). Korzystając z tego wykresu, wskaż nierówność prawdziwą.matura z matematyki

Zadanie 4. (1pkt) Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \(y=f(x)\).matura z matematykiZbiorem wartości tej funkcji jest:

Zadanie 5. (1pkt) Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji \(y=f(x)\) określonej dla \(x\in\langle-7;4\rangle\).matura z matematykiRysunek 2 przedstawia wykres funkcji:

Zadanie 6. (1pkt) Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział:matura z matematyki

Zadanie 7. (1pkt) Przedziałem, w którym funkcja \(f\) przyjmuje tylko wartości ujemne, jest:matura z matematyki

Zadanie 8. (1pkt) Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie:

matura z matematyki

Zadanie 9. (1pkt) Dziedziną funkcji \(f\) jest przedział:matura z matematyki

Zadanie 10. (1pkt) Największą wartością funkcji \(f\) jest:matura z matematyki

Zadanie 11. (1pkt) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

matura z matematykiZbiorem wartości funkcji \(f\) jest:

Zadanie 12. (1pkt) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).matura z matematykiFunkcja \(f\) jest rosnąca w przedziale:

Zadanie 13. (1pkt) Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu \(y=ax+b\).matura z matematykiWspółczynnik kierunkowy tej prostej jest równy:

Zadanie 14. (1pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(1,9)\). Liczby \(-2\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).matura z matematykiZbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział:

Zadanie 15. (1pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(1,9)\). Liczby \(-2\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).matura z matematykiNajmniejsza wartość funkcji \(f\) w przedziale \(\langle-1,2\rangle\) jest równa:

Zadanie 16. (2pkt) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\), który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem \(y=\frac{1}{x}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\neq0\).matura z matematykia) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji \(f\) są większe od \(0\).

b) Podaj miejsce zerowe funkcji \(g\) określonej wzorem \(g(x)=f(x-3)\).

Zadanie 17. (2pkt) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

matura z matematykiOdczytaj z wykresu i zapisz:

a) zbiór wartości funkcji \(f\),

b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \(f\) jest malejąca.

Zadanie 18. (2pkt) Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji \(f(x)\) określonej dla \(x\in\langle-7;8\rangle\).matura z matematykiOdczytaj z wykresu i zapisz:

a) największą wartość funkcji \(f\)

b) zbiór rozwiązań nierówności \(f(x)\lt0\)

Zadanie 19. (2pkt) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).matura z matematykiFunkcja \(h\) określona jest dla \(x\in\langle-3,5\rangle\) wzorem \(h(x)=f(x)+q\), gdzie \(q\) jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiemy, że jednym z miejsc zerowych funkcji \(h\) jest liczba \(x_{0}=-1\).

a) Wyznacz \(q\).

b) Podaj wszystkie pozostałe miejsca zerowe funkcji \(h\).

3
Dodaj komentarz

XIX

Przy zadaniu 6 i 7 wykresy funkcji g(x) są chyba zbędne. XIX LO z Gdańska znowu pozdrawia. Tym razem bez uczniów :)