Błąd bezwzględny i względny – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Błąd bezwzględny
  • Błąd względny
  • Przybliżenie z nadmiarem i niedomiarem


Zbiór zadań do tej części kursu:

Błąd bezwzględny i względny – zadania maturalne

Dodaj komentarz