Błąd bezwzględny i względny – zadania maturalne

Błąd bezwzględny i względny - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Liczba \(0,6\) jest jednym z przybliżeń liczby \(\frac{5}{8}\). Błąd względny tego przybliżenia wyrażony w procentach jest równy:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(15\) jest przybliżeniem z niedomiarem liczby \(x\). Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy \(0,24\). Liczba \(x\) to:

Zadanie 3. (2pkt) W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.

$$

\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c}

\text{Kolejne lata} & \text{1} & \text{2} & \text{3} & \text{4} & \text{5} & \text{6} \\

\hline

\text{Przyrost [w cm]} & \text{10} & \text{10} & \text{7} & \text{8} & \text{8} & \text{7}

\end{array}

$$Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do \(1cm\). Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Mariola

super, ale za mało zadań. przydało by się kilka więcej

K

ten temat będzie na maturze formuła 2015?

Piotrovsky

δ= x−xo/x ten wzór mnie zdziwił oglądając film myślałem ze to będzie δ = delta x / x
Na filmiku innego wzoru na błąd względny nie był przedstawiony