Równania kwadratowe – zadania maturalne

Równania kwadratowe - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Liczby \(x_{1}\), \(x_{2}\) są rozwiązaniami równania \(4(x+2)(x-6)=0\). Suma \({x_{1}}^2+{x_{2}}^2\) jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczby \(x_{1}\), \(x_{2}\) są różnymi rozwiązaniami równania \(2x^2+3x-7=0\). Suma \(x_{1}+x_{2}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Pierwiastki \(x_{1}\), \(x_{2}\) równania \(2(x+2)(x-2)=0\) spełniają warunek:

Zadanie 4. (1pkt) Równanie \(2x^2+11x+3=0\):

Zadanie 5. (1pkt) Równość \((x\sqrt{2}-2)^2=(2+\sqrt{2})^2\) jest:

Zadanie 6. (1pkt) Liczby \(x_{1}\) i \(x_{2}\) są pierwiastkami równania \(x^2+10x-24=0\) i \(x_{1}\lt x_{2}\). Oblicz \(2x_{1}+x_{2}\).

Zadanie 7. (1pkt) Rozwiązanie równania \(x(x+3)-49=x(x-4)\) należy do przedziału:

2
Dodaj komentarz

Absolwent

Zadanie 8 i 1 są takie same :)