Nierówności kwadratowe

To co odróżnia nierówności kwadratowe od równań kwadratowych to znak, który znajduje się między lewą i prawą stroną zapisu. W przypadku równań spotykamy się ze znakiem równości \(=\), natomiast w przypadku nierówności będziemy widywać jeden z czterech znaków: \(\lt,\le, \gt, \ge\). Przykładowo:

Równanie kwadratowe: \(3x^2-2x+5=0\)
Nierówność kwadratowa: \(3x^2-2x+5\gt0\)

Kluczowa różnica między nierównością kwadratową i równaniem tkwi przede wszystkim w rozwiązaniach. W równaniach kwadratowych mamy zazwyczaj dwa rozwiązania, a w szczególnych przypadkach możemy otrzymać jedno rozwiązanie lub zero rozwiązań. W nierównościach kwadratowych rozwiązaniem będzie zazwyczaj przedział liczb (poza wyjątkowymi sytuacjami gdzie nie będziemy mieć rozwiązań, albo rozwiązaniem będzie jedna lub dwie liczby).

O tym jak rozwiązujemy nierówności kwadratowe dowiesz się tutaj:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments