Deltoid

Deltoid to czworokąt, który składa się z dwóch sąsiadujących ze sobą boków o jednakowej długości „a” oraz dwóch sąsiadujących ze sobą boków o jednakowej długości „b”.

deltoid

a, b – boki deltoidu
e, f – przekątne deltoidu
α – kąt pomiędzy bokami różnej długości

Wzory na pole deltoidu:
deltoid pole

deltoid pole

Wzór na obwód deltoidu:
wzór na obwód deltoidu

Własności deltoidu:
– posiada dwie pary boków równej długości
– kąty pomiędzy bokami różnej długości są równe
– przekątne przecinają się pod kątem prostym
– jedna z przekątnych deltoidu dzieli figurę na dwa trójkąty równoramienne

5
Dodaj komentarz

Ja

Dzięki

SylWin

A czy romb nie jest deltoidem?

anka

jeżeli przekątne to e i f to Pole = 1/2 ef

Pusia135

Super strona