Zaokrąglanie liczb do części dziesiętnych, setnych, tysięcznych

Zaokrąglanie liczb do części dziesiętnych, setnych, tysięcznych – Na ekranie wyświetlać Ci się będą ułamki dziesiętne, a Twoim zadaniem jest zgodnie z treścią zadania zapisać je w prostszej postaci, zaokrąglając je odpowiednio do części dziesiętnych, setnych lub tysięcznych.


Zadania polecane dla Ciebie:

Dodaj komentarz