Zaokrąglanie liczb do części dziesiętnych, setnych, tysięcznych

Zaokrąglanie liczb do części dziesiętnych, setnych, tysięcznych – Na ekranie wyświetlać Ci się będą ułamki dziesiętne, a Twoim zadaniem jest zgodnie z treścią zadania zapisać je w prostszej postaci, zaokrąglając je odpowiednio do części dziesiętnych, setnych lub tysięcznych.


Zadania polecane dla Ciebie:

4
Dodaj komentarz

Ktos na pewno

Nawet pomaga

uczen

92,4044 zaokrąglone do części setnych to nie 92,4?

myo

bardzo pomaga