Trójkąt

 • Trójkąt ma zawsze trzy boki i trzy kąty.
 • Jest to wielokąt o najmniejszej liczbie boków i kątów.
 • Suma długości dwóch najkrótszych boków trójkąta jest większa od długości najdłuższego boku.
 • Suma wszystkich kątów w trójkącie wynosi 180o.

trójkąt

A, B, C – wierzchołki trójkąta
a, b, c – boki trójkąta
α, β, γ – kąty trójkąta

Wysokość trójkąta:

 • Wysokość trójkąta to linia, która pod kątem prostym łączy wierzchołek i przeciwległy do niego bok.
 • W trójkącie prostokątnym wysokość pokrywa się z bokiem przyprostokątnej.
 • Każdy trójkąt ma trzy wysokości (po jednej z każdego wierzchołka).
 • Punkt przecięcia się linii trzech wysokości to ortocentrum (nie myl tego ze środkiem geometrycznym trójkąta!).

Środkowa trójkąta:

 • Środkowa trójkąta to linia, która łączy wierzchołek trójkąta ze środkiem boku leżącego naprzeciwko niego.
 • Każdy trójkąt ma trzy środkowe.
 • Środek geometryczny trójkąta to miejsce, w którym przecinają się trzy środkowe trójkąta.

Dwusieczna trójkąta:

 • Dwusieczna kąta to linia dzieląca kąt na dwie identyczne części.
 • Każdy trójkąt ma trzy dwusieczne kątów wewnętrznych.
 • Miejsce przecięcia się trzech dwusiecznych jest jednocześnie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt.

Symetralna boku trójkąta:

 • Symetralna boku trójkąta to linia prostopadła do danego boku i przechodząca przez jego środek.
 • Każdy trójkąt ma trzy symetralne (po jednej z każdego boku).
 • Miejsce przecięcia się trzech symetralnych jest jednocześnie środkiem okręgu opisanego na trójkącie.

Klasyfikacja trójkątów:
Podział trójkątów ze względu na kąty:

 • Ostrokątny – wszystkie kąty w tym trójkącie są ostre (każdy ma mniej niż 90o).
 • Prostokątny – jeden z kątów ma miarę 90o, pozostałe kąty są ostre.
 • Rozwartokątny – jeden z kątów trójkąta jest rozwarty (ma miarę większą niż 90o), pozostałe są ostre.

Podział trójkątów ze względu na boki:

 • Równoboczny – trójkąt, który ma wszystkie boki równej długości. Wszystkie kąty w tym trójkącie mają miarę 60o.
 • Równoramienny – trójkąt, który ma dwa boki równej długości. W tym trójkącie kąty przy podstawie mają identyczną miarę.
 • Różnoboczny – trójkąt, który ma wszystkie boki różnej długości.

7
Dodaj komentarz

Justyna Panusz 1212

bardzo dziekuje za pomoc

NIEWIADOMOKTO

DZIĘKUJE ZA POMOC

OKO ZA OKO XD

DZIĘKI ZA POMOC

kkkk

bardzo dobre dostałem 5

Ktoś

Fajne, i naprawdę przydatne

super raper

bardzo przydatne do nauki i naprawdę przydatne

Harley Quinn

10/10 NO POPROSTU BOMBA!!!!!!!!!!!