Dziedziną funkcji f(x)=x+3/x^3+4x jest zbiór

Dziedziną funkcji \(f(x)=\frac{x+3}{x^3+4x}\) jest zbiór:

Rozwiązanie

Z racji tego iż nie możemy dzielić przez \(0\), to wartość mianownika musi być różna od zera. To oznacza, że musimy sprawdzić kiedy \(x^3+4x=0\) i wykluczyć te rozwiązania z dziedziny funkcji.
$$x^3+4=0 \\
x(x^2+4)=0 \\
x=0 \quad\lor\quad x^2+4=0 \\
x=0 \quad\lor\quad x^2=-4$$

Z racji tego, iż nie istnieje jakakolwiek liczba rzeczywista, która podniesiona do kwadratu da wynik ujemny, to jedynym rozwiązaniem tego równania jest \(x=0\). W związku z tym dziedziną funkcji będzie zbiór liczb rzeczywistych oprócz zera, czyli \(\mathbb{R}\backslash\{0\}\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments