Trójkąt rozwartokątny

Trójkąt rozwartokątny jest wtedy, gdy jeden kąt wewnętrzny ma miarę powyżej 90o.

trójkąt rozwartokątny

α >90o
β < 90o
γ < 90o

Charakterystyczne dla tego trójkąta jest to, że jego wysokości przecinają się poza trójkątem.

Pewien problem może sprawić wyznaczenie jednej z wysokości tego trójkąta, która znajdzie się poza figurą. Żeby ją wyznaczyć poprawnie należy posłużyć się przedłużeniem boku przy kącie rozwartym, tak aby móc poprowadzić z wierzchołka prostopadłą linię.

Wiedząc, że jeden kąt ma miarę większą niż 90o wiemy jednocześnie, że suma miar dwóch pozostałych kątów jest mniejsza niż 90o.

1
Dodaj komentarz

dm28

dziękuje było to dla mnie pomocne