Prędkość średnia piechura na trasie 10km wyniosła 5km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie

Prędkość średnia piechura na trasie \(10km\) wyniosła \(5\frac{km}{h}\), a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa \(20\frac{km}{h}\).

O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie czasu piechura.
Skoro piechur pokonuje trasę \(10km\) z prędkością \(5\frac{km}{h}\), to czas jego trasy wynosi:
$$t=\frac{s}{v} \\
t=\frac{10km}{5\frac{km}{h}} \\
t=2h$$

Krok 2. Obliczenie czasu rowerzysty.
Skoro rowerzysta pokonuje trasę \(10km\) z prędkością \(20\frac{km}{h}\), to czas jego trasy wynosi:
$$t=\frac{s}{v} \\
t=\frac{10km}{20\frac{km}{h}} \\
t=\frac{1}{2}h=30min$$

Krok 3. Obliczenie różnicy pomiędzy czasami.
Skoro piechur szedł \(2\) godziny (\(120\) minut), a rowerzysta jechał \(30\) minut, to piechur na dojście potrzebował o \(120-30=90\) minut więcej.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments