Statystyka – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Średnia arytmetyczna
  • Średnia ważona
  • Mediana
  • Odchylenie standardowe
  • Wariancja


Zbiór zadań do tej części kursu:

Statystyka – zadania maturalne

Dodaj komentarz