Egzamin ósmoklasisty – Matematyka – 2019 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – CKE kwiecień 2019. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do egzaminu. Ten arkusz możesz także zrobić online lub pobrać w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Egzamin ósmoklasisty 2019 - matematyka

Zadanie 1. (1pkt) Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza na rok 2017.

egzamin ósmoklasistyNatalia obchodzi urodziny 31 sierpnia, jej siostra Ewa – 18 sierpnia, a brat Karol – 2 października.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli

jest fałszywe.

Zadanie 2. (1pkt) Liczba 1450 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych.

Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie?

Zadanie 3. (1pkt) W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

egzamin ósmoklasistyKtóre z tych wyrażeń są równe \(50^8\)?

Zadanie 4. (1pkt) Dane są cztery wyrażenia:

I. \(4+\sqrt{35}\)

II. \(6+\sqrt{17}\)

III. \(17-\sqrt{48}\)

IV. \(15-\sqrt{26}\)Wartości których wyrażeń są mniejsze od 10?

Zadanie 5. (1pkt) Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart.Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Adam przygotował A/B karty do gry.

Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C/D kart.

Zadanie 6. (1pkt) Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 : 3.

Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru?

Zadanie 7. (1pkt) W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa – po 4000 zł.Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Zadanie 8. (1pkt) Dokończ zdanie. Wyrażenie: (2a + 3b)(3b − 2a) jest równe

Zadanie 9. (1pkt) W układzie współrzędnych wyznaczono odcinek o końcach w punktach K i L. Punkty te mają współrzędne K = (–17, 6) oraz L = (15, –4).

Na którym rysunku zakropkowana część płaszczyzny zawiera środek odcinka KL?

Zadanie 10. (1pkt) Kwadrat o boku a przedstawiony na rysunku I rozcięto na dwa przystające prostokąty, z których ułożono figurę, jak na rysunku II. Pole ułożonej figury jest równe polu kwadratu.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Zadanie 11. (1pkt) Na rysunku przedstawiono trzy trójkąty.

egzamin ósmoklasistyNa podstawie informacji przedstawionych na rysunku można stwierdzić, że

Zadanie 12. (1pkt) Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, w którym DE = AE . Miara kąta BCE jest równa 106°.

egzamin ósmoklasistyJaką miarę ma kąt AEC?

Zadanie 13. (1pkt) Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych. Dane są długości boków \(|AB| = |BC| = 1\) oraz \(|AD| =\sqrt{2}\).

egzamin ósmoklasistyDługość boku CD jest równa:

Zadanie 14. (1pkt) W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono.

Ile klocków odłożono?

Zadanie 15. (1pkt) Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.

egzamin ósmoklasistySuma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

Zadanie 16. (2pkt) Na diagramie przedstawiono informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki – przegraną, a jaki – remisem.egzamin ósmoklasistyW ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała?

Zadanie 17. (2pkt) Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wyniosła 80km/h . O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem?

Zadanie 18. (2pkt) Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 19. (3pkt) Z okazji dnia sportu w godzinach od 9:00 do 12:00 przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji zaplanowanych na cały dzień, a między 12:00 a 14:00 – jeszcze 1/3 pozostałych. O godzinie 14:00 z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych konkurencji. Ile konkurencji planowano przeprowadzić podczas całego dnia sportu?

Zadanie 20. (3pkt) Prostokątną działkę o powierzchni 3750 m2 podzielono na trzy prostokątne działki o jednakowych wymiarach, w sposób przedstawiony na rysunku.

egzamin ósmoklasistyJakie wymiary miała działka przed podziałem? Zapisz obliczenia.

Zadanie 21. (3pkt) Paweł wyciął z kartonu trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 12 cm i 16 cm (rysunek I). Następnie połączył środki dłuższej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej linią przerywaną równoległą do krótszej przyprostokątnej, a potem rozciął trójkąt ABC wzdłuż tej linii na dwie figury. Z tych figur złożył trapez PRST (rysunek II).egzamin ósmoklasistyOblicz różnicę obwodów trójkąta ABC i trapezu PRST.

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

16
Dodaj komentarz

Mateusz

Czy napewno w zad. 15 powinno być odp.B ?
Bo jeśli liczylibyśmy wszystki krawędzie siatki czylo biorąc pod uwagę jeszcze 3 trójkąty po bokach wyszłoby 560 :/

Alicja

Ej dobrze jest bo one się stykają przecież

Przemek

kiedy bedzie 21 ?

maciejc

Czy na pewno zadanie 2 jest dobrze? Zgodnie z zasadami zaokrąglania do 1450 zaokrąglamy 1451, 1452, 1453, 1454. Pozostałe 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 zaokrąglamy do 1460.

Mariusz

Dzięki za poświęcenie :D doceniam twoją pracę.

maciejc

Chylę czoła dla całości egzaminu na Twojej stronie – zaprogramowania, rozwiązywania i łatwości korzystania.

MajkaS

Kilka godzin temu pisałam ten egzamin, więc chciałam podziękować za pomoc w przygotowaniu, bo bardzo dużo uczyłam się z tej stronki. Prawdopodobnie mam 25 punktów na 30. Na egzaminie próbnym miałam tych punktów raptem 16. DZIĘKUJĘ.

Prostownik

Ostatnie zadanie można rozwiązać o wiele prościej.
W trójkącie i w trapezie odcinki skośne mają tę samą długość (CB=PT+SR), więc porównując obwody można je pominąć. Do porównania pozostają więc następujące boki:
trójkąt: 12 +16 = 28
trapez: 12 + 6 + 6 = 24
Z powyższego wynika, że obwód trójkąta jest dłuższy o 4 cm.
Wbrew pozorom to najprostsze zadanie otwarte testu.