Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty równe. Prostokąt, który ma jednocześnie równe także wszystkie boki nazywamy kwadratem.

prostokat

a, b – boki prostokąta
d – przekątna prostokąta

Wzór na pole prostokąta:
wzór na pole prostokąta

Wzór na obwód prostokąta:
wzór na obwód prostokąta

Wzór na przekątną prostokąta:
wzór na przekątną prostokąta

Własności prostokąta:
– wszystkie kąty mają miarę 90 stopni
– dwa przeciwległe boki są tej samej długości
– punkt przecięcia się przekątnych prostokąta dzieli każdą przekątną na dwie równe części
– punkt przecięcia się przekątnych jest jednocześnie środkiem okręgu wpisanego w prostokąt
– każda przekątna dzieli prostokąt na dwa przystające trójkąty prostokątne

Dodaj komentarz