Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy r, a wysokość walca jest od tego promienia

Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy \(r\), a wysokość walca jest od tego promienia dwa razy większa. Objętość tego walca jest równa:

\(2πr^3\)
\(4πr^3\)
\(πr^2(r+2)\)
\(πr^2(r-2)\)
Rozwiązanie:

Jeżeli promień podstawy jest równy \(r\) to wysokość walca możemy opisać jako \(2r\). Objętość tego walca jest więc równa:
$$V=πr^2h \\
V=πr^2\cdot2r \\
V=2πr^3$$

Odpowiedź:

A. \(2πr^3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments