Most zbudowany jest z przęseł o długości 10m każde. Oblicz brakującą wartość przyrostu długości przęsła

Most zbudowany jest z przęseł o długości \(10m\) każde. Przęsło pod wpływem wzrostu temperatury wydłuża się. Przyrost tego wydłużenia jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury. Wartość przyrostu długości przęsła dla wybranych wartości przyrostu temperatury przedstawia poniższa tabela.

egzamin ósmoklasistyOblicz brakującą wartość przyrostu długości przęsła.

Rozwiązanie

Przyrost wydłużenia jest wprost proporcjonalny. Z tabeli wynika jasno że na \(10°C\) przyrostu temperatury długość przęsła zwiększa się o \(1mm\). Skoro tak, to przy przyroście temperatury o \(30°C\) długość przęsła zwiększy się o \(3mm\).

Odpowiedź

Długość przęsła zwiększy się o \(3mm\).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments