Zosia zaoszczędziła 45zł. Bilet do ogrodu botanicznego kosztuje 10,50zł. Ile najwięcej biletów może kupić Zosia?

Zosia zaoszczędziła \(45zł\). Bilet do ogrodu botanicznego kosztuje \(10,50zł\). Ile najwięcej biletów może kupić Zosia?

Rozwiązanie

Zosia może zakupić maksymalnie \(4\) bilety, płacąc za nie wtedy \(4\cdot10,50=42zł\). Jeżeli nie dostrzegamy tego, że są to konkretnie \(4\) bilety, to możemy wykonać proste dzielenie z resztą:
$$45:10,50=4\;r.3$$

Powyższe działanie oznacza, że możemy kupić \(4\) bilety i zostanie nam jeszcze \(3zł\) reszty.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments