Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 2,28*10^8km. Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa

Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi \(2,28\cdot10^{8}km\). Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa:

Rozwiązanie

Zapis odległości został przedstawiony w postaci tak zwanej notacji wykładniczej. Naszym zadaniem jest tak naprawdę zamiana tej notacji na pełną liczbę:
$$2,28\cdot10^{8}km=2,28\cdot100\;000\;000km=228\;000\;000km$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments