Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech

Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech, a pięciu pozostałych we Francji. W wycieczce brało udział:

Rozwiązanie

Krok 1. Wprowadzenie poprawnych oznaczeń.
Załóżmy, że naszą poszukiwaną liczbą jest \(x\). W związku z tym:
\(\frac{1}{2}x\) - urodzeni w Polsce
\(\frac{1}{3}x\) - urodzeni w Niemczech
\(5\) - urodzeni we Francji

Krok 2. Zapisanie i rozwiązanie równania.
Teraz sumując wszystkich urodzonych w Polsce, Niemczech i we Francji możemy ułożyć następujące równanie:
$$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x+5=x \\
\frac{3}{6}x+\frac{2}{6}x+5=x \\
\frac{5}{6}x+5=x \\
5=\frac{1}{6}x \\
x=30$$

To oznacza, że w wycieczce brało udział \(30\) osób.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments