Rozwiąż równanie (x^3+125)(x^2-64)=0

Rozwiąż równanie \((x^3+125)(x^2-64)=0\).

Rozwiązanie

Równanie przedstawione jest w postaci iloczynowej, zatem aby całość była równa zero, to któryś z nawiasów musi dać nam wartość równą zero. W związku z tym:
$$(x^3+125)(x^2-64)=0 \\
x^3+125=0 \quad\lor\quad x^2-64=0 \\
x^3=-125 \quad\lor\quad x^2=64 \\
x=-5 \quad\lor\quad x=8 \quad\lor\quad x=-8$$

Odpowiedź

\(x=-5 \lor x=8 \lor x=-8\)

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Karo

☺️Dziękuję

Maturzystka

Czemu rozwiązaniami nie są x=8 i x=-8, bo przecież x^3 jest na minusie?