Podczas lekcji matematyki uczniowie zaokrąglali liczbę 0,84631

Podczas lekcji matematyki uczniowie zaokrąglali liczbę \(0,84631\). Adam zaokrąglił tę liczbę do części dziesiątych, Bartek - do części setnych, Magda - do części tysięcznych, a Zosia - do części dziesięciotysięcznych. Które z dzieci otrzymało największą liczbę?

Rozwiązanie

Sprawdźmy jak wyglądają poszczególne zaokrąglenia liczby \(0,84631\).
· do części dziesiątych: \(0,8\)
· do części setnych: \(0,85\)
· do części tysięcznych: \(0,846\)
· do części dziesięciotysięcznych: \(0,8463\)

Wynika stąd, że najwyższy wynik dało zaokrąglenie do części setnych, czyli największą liczbę otrzymał Bartek.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments