Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y), dane są okrąg O o środku w punkcie S=(3,-4)

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\), dane są okrąg \(O\) o środku w punkcie \(S=(3,-4)\) i prosta \(k\) o równaniu \(2x-y-11=0\).Okrąg \(O\) jest styczny do prostej \(k\) w punkcie \(P\).

Zadanie 1.1. (2pkt) Wyznacz i zapisz równanie okręgu \(O\).

Zadanie 1.2. (2pkt) Oblicz współrzędne punktu \(P\), w którym okrąg \(O\) jest styczny do prostej \(k\).

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Agnieszka

Porządnie wyjaśnione. Dziękuję!