Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie

Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie \(\frac{1}{2}\) całej tabliczki, siostrze \(\frac{5}{12}\) całej tabliczki, a jemu \(\frac{1}{6}\) całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Rozwiązanie

Zsumujmy wszystkie ułamki, zgodnie z tym jak Paweł chciał podzielić czekoladę:
$$\frac{1}{2}+\frac{5}{12}+\frac{1}{6}=\frac{6}{12}+\frac{5}{12}+\frac{2}{12}=\frac{13}{12}=1\frac{1}{12}$$

Okazuje się, że zaproponowany podział jest niemożliwy, ponieważ suma wszystkich udziałów jest większa od \(1\). Można więc powiedzieć, że Paweł rozdzielił więcej czekolady, niż miał do dyspozycji.

Odpowiedź

Nie, ponieważ Paweł rozdzielił łącznie \(1\frac{1}{12}\) czekolady.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments