Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na poniższym diagramie. Średnia ocen

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na poniższym diagramie.

wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na poniższym diagramie

Średnia ocen uzyskanych przez uczniów z tego sprawdzianu jest równa:

\(2\)
\(3\)
\(3,5\)
\(4\)
Rozwiązanie:

Łącznie wszystkich uczniów jest:
$$1+5+7+8+3+2=26$$

W związku z tym ich średnia ocen będzie równa:
$$\overline{x}=\frac{1\cdot1+5\cdot2+7\cdot3+8\cdot4+3\cdot5+2\cdot6}{26} \\
\overline{x}=\frac{1+10+21+32+15+12}{26} \\
\overline{x}=\frac{91}{26} \\
\overline{x}=3,5$$

Odpowiedź:

C. \(3,5\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments