Pan Kowalski chciał wypożyczyć samochód. W wypożyczalni otrzymał następującą ofertę

Pan Kowalski chciał wypożyczyć samochód. W wypożyczalni otrzymał następującą ofertę:

egzamin ósmoklasistya) Pan Kowalski wypożyczył samochód na dwanaście dni. Łączny koszt wypożyczenia wyniósł \(2430 zł\).

Ile kilometrów pan Kowalski przejechał tym samochodem?

b) Wypożyczony samochód spalał średnio \(10 l\) paliwa na \(100 km\). Cena \(1 l\) paliwa wynosiła \(4,80 zł\).

Ile pan Kowalski wydał na paliwo?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie liczby kilometrów przejechanych przez Pana Kowalskiego.
Dzienny koszt wynajmu auta to \(90zł\), a do tego trzeba doliczyć \(30zł\) ubezpieczenia, zatem dziennie auto generuje \(90zł+30zł=120zł\) kosztów. To oznacza, że w ciągu \(12\) dni Pan Kowalski wydał na te opłaty:
$$12\cdot120zł=1440zł$$

Wiemy, że łączny koszt wypożyczenia wyniósł \(2430zł\), zatem za przejechane kilometry Pan Kowalski wydał:
$$2430zł-1440zł=990zł$$

Wiemy, że stawka wynosi \(3żł\) za kilometr, więc przejechanych kilometrów (które były płatne) mamy:
$$990:3=330$$

Z obliczeń wynika więc, że Pan Kowalski przejechał \(800km\) (bezpłatnie) oraz \(330km\) za dodatkową opłatą. Łącznie przejechał więc:
$$800km+330km=1130km$$

Krok 2. Obliczenie wydatków na paliwo.
Skoro Pan Kowalski przejechał \(1130km\), a samochód pali \(10l\) na \(100km\), to zużycie paliwo wyniosło:
$$1130km\cdot\frac{10l}{100km}=113l$$

Cena \(1l\) paliwa wynosi \(4,80zł\), zatem za paliwo trzeba było zapłacić:
$$113\cdot4,80zł=542,40zł$$

Odpowiedź

a) \(1130km\) b) 542,40zł

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments