Na boku kwadratu ABCD zbudowano trójkąt równoboczny BEC

Na boku kwadratu \(ABCD\) zbudowano trójkąt równoboczny \(BEC\), jak na rysunku.

egzamin ósmoklasistyKąt \(CDE\) ma miarę:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miary kąta \(DCE\).
Kąt DCE składa się z kąta prostego oraz kąta \(BCE\). Jeżeli trójkąt \(BEC\) jest równoboczny, to kąt \(BCE\) jest kątem o mierze \(60°\). To oznacza, że:
$$|\sphericalangle DCE|=90°+60°=150°$$

Krok 2. Obliczenie miary kąta \(CDE\).
Trójkąt \(DEC) jest trójkątem równoramiennym (boki \(DC) oraz \(CE) mają jednakową długość, ponieważ bok kwadratu i trójkąta ma tą samą miarę). Z własności takich trójkątów wynika, że kąty przy podstawie mają jednakową miarę. Skoro kąt między ramionami ma \(150°\), to na kąty przy podstawie zostaje nam \(180°-150°=30°\). Tym samym kąt \(CDE\) będzie miał miarę:
$$|\sphericalangle CDE|=30°:2=15°$$

Odpowiedź

A

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Stf

Skąd wiadomo było wiadomo ze trójkąt DEC jest równoramienny?