Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów (…) Powierzchnia Antarktydy

Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).

egzamin ósmoklasistyPowierzchnia Antarktydy jest większa od powierzchni Europy o:

Rozwiązanie

Zadanie możemy obliczyć na dwa sposoby:
I sposób - obliczając powierzchnię dwóch kontynentów:
Krok 1. Obliczenie powierzchni Antarktydy.
Antarktyda zajmuje \(9\%\) powierzchni Ziemi. Skoro powierzchnia Ziemi jest równa \(150mln\;km^2\), to powierzchnia Antarktydy będzie równa:
$$0,09\cdot150mln\;km^2=13,5mln\;km^2$$

Krok 2. Obliczenie powierzchni Europy.
Europa zajmuje \(7\%\) powierzchni Ziemi. Skoro powierzchnia Ziemi jest równa \(150mln\;km^2\), to powierzchnia Europy będzie równa:
$$0,07\cdot150mln\;km^2=10,5mln\;km^2$$

Krok 3. Obliczenie różnicy powierzchni.
Antarktyda jest większa od Europy o:
$$13,5mln\;km^2-10,5mln\;km^2=3mln\;km^2$$

II sposób - obliczając różnicę procentową w powierzchni kontynentów:
Jeżeli Antarktyda zajmuje \(9\%\) powierzchni Ziemi, a Europa \(7\%\), to znaczy że powierzchnia Antarktydy jest o \(2\) punkty procentowe większa od powierzchni Europy. W związku z tym Antarktyda jest większa od Europy o:
$$0,02\cdot150mln\;km^2=3mln\;km^2$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments