Do pewnej liczby a dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania

Do pewnej liczby \(a\) dodano \(54\). Otrzymaną sumę podzielono przez \(2\). W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większa od liczby \(a\). Zatem:

\(a=27\)
\(a=18\)
\(a=24\)
\(a=36\)
Rozwiązanie:

Treść zadania możemy przedstawić w formie następującego równania:
$$(a+54):2=2a \\
a+54=4a \\
3a=54 \\
a=18$$

Odpowiedź:

B. \(a=18\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments