Liczba log4 8+log4 2 jest równa

Liczba \(\log_{4}8+\log_{4}2\) jest równa:

\(1\)
\(2\)
\(\log_{4}6\)
\(\log_{4}10\)
Rozwiązanie:

Skorzystamy ze wzoru na sumę logarytmów o tej samej podstawie \(\log_{a}x+\log_{a}y=\log_{a}(x\cdot y)\), stąd też:
$$\log_{4}8+\log_{4}2=\log_{4}(8\cdot2)=\log_{4}16=2$$

Odpowiedź:

B. \(2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments