Wyrażenie 3sin^3 alfa cos alfa+3sin alfa cos^3 alfa może być przekształcone do postaci

Wyrażenie \(3sin^3αcosα+3sinαcos^3α\) może być przekształcone do postaci:

\(3\)
\(3sinαcosα\)
\(3sin^3αcos^3α\)
\(6sin^4αcos^4α\)
Rozwiązanie:

Wyłączając wspólną część przed nawias otrzymamy:
$$3sin^3αcosα+3sinαcos^3α=3sinαcosα(sin^2α+cos^2α)$$

Z jedynki trygonometrycznej wiemy, że \(sin^2α+cos^2α=1\), tak więc całe wyrażenie udało nam się przekształcić do \(3sinαcosα\).

Odpowiedź:

B. \(3sinαcosα\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments