1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6*10^23 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów

\(1\) mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu \(6\cdot10^{23}\) (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w \(0,25\) mola wody?

Rozwiązanie

Chcąc obliczyć wartość \(0,25\) mola wystarczy wymnożyć przybliżenie podane w treści zadania przez \(0,25\) (czyli przez \(\frac{1}{4}\)). Otrzymamy wtedy:
$$\frac{1}{4}\cdot6\cdot10^{23}=1,5\cdot10^{23}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments