Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech pi oznacza

Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech \(p_{i}\) oznacza prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek podzielnej przez \(i\). Wtedy:

\(2p_{4}=p_{2}\)
\(2p_{6}=p_{3}\)
\(2p_{3}=p_{6}\)
\(2p_{2}=p_{4}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie liczby wszystkich zdarzeń elementarnych.

Skoro rzucamy jeden raz sześcienną kostką, to znaczy że możemy otrzymać zawsze jeden z sześciu wyników, zatem: \(|Ω|=6\).

Krok 2. Obliczenie liczby zdarzeń sprzyjających.

Patrząc na odpowiedzi potrzebujemy wyznaczyć jedynie \(p_{2}, p_{3}, p_{4}, p_{6}\), zatem poszukujemy jedynie \(A_{2}, A_{3}, A_{4}, A_{6}\):
Gdy \(i=2:\) \(A_{2}=3\) (bo trzy liczby \((2, 4, 6)\) są podzielne przez \(2\))
Gdy \(i=3:\) \(A_{3}=2\) (bo dwie liczby \((3, 6)\) są podzielne przez \(3\))
Gdy \(i=4:\) \(A_{4}=1\) (bo jedna liczba \((4)\) jest podzielna przez \(4\))
Gdy \(i=6:\) \(A_{6}=1\) (bo jedna liczba \((6)\) jest podzielna przez \(6\))

Krok 3. Obliczenie prawdopodobieństwa.

$$p_{2}=\frac{|A_{2}|}{|Ω|}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2} \\
p_{3}=\frac{|A_{3}|}{|Ω|}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3} \\
p_{4}=\frac{|A_{4}|}{|Ω|}=\frac{1}{6} \\
p_{6}=\frac{|A_{6}|}{|Ω|}=\frac{1}{6}$$

Teraz patrząc na podane odpowiedzi widzimy, że prawidłowa równość zaszła jedynie w drugiej odpowiedzi, bowiem:
$$2p_{6}=p_{3} \\
2\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{3} \\
\frac{1}{3}=\frac{1}{3} \\
L=P$$

Odpowiedź:

B. \(2p_{6}=p_{3}\)

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Amator

Dziękuję, bardzo pomocne !

Last edited 3 lat temu by Amator
Alicja4
Reply to  Amator

Wspaniałe wytłumaczenie. Nawet ja wszystko zrozumiałam.

Kox

Czy to jest rozszerzenie