Kąt alfa jest ostry i tg alfa=1. Wówczas

Kąt \(α\) jest ostry i \(tgα=1\). Wówczas:

\(α\lt30°\)
\(α=30°\)
\(α=45°\)
\(α\gt45°\)
Rozwiązanie:

Z tablic matematycznych możemy odczytać, że wartość tangensa jest równa \(1\) dla kąta \(45°\). Prawdziwa jest zatem odpowiedź \(C\).

Odpowiedź:

C. \(α=45°\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments